Välkommen till 

BYGG & KONSULT

ooooooooooooooo

Det lilla företaget med det större företagets kompetenser.

OM OSS

S

‍edan ‍1990 ‍har ‍vi ‍utfört ‍nybyggnader ‍och ‍ombyggnader ‍i ‍alla ‍dess ‍former ‍samt ‍bygg- ‍och ‍fastigheter. ‍

‍Idag ‍är ‍vi ‍c:a ‍55 ‍anställda ‍med ‍25 ‍servicebilar ‍ämnade ‍för ‍bygg- ‍och ‍fastighetsservice ‍som ‍

‍står ‍redo ‍till ‍ert ‍förfogande.


‍Bygg ‍& ‍Konsult ‍i ‍Väst ‍AB ‍är ‍sedan ‍1:a ‍oktober ‍2011 ‍miljö-, ‍kvalitet- ‍och ‍arbetsmiljöcertifierade ‍

‍enligt ‍ISO-9001, ‍ISO-14001 ‍respektive ‍ISO-18001.

Kolla vår 

film!

VÅRA UPPDRAGSGIVARE

  • Större och mindre fastighetsbolag med bostäder

    kontor och köpcentrum i Göteborg med omnejd.

  • Statliga och kommunala fastighetsbolag
  • Industri för tillverkning och förädling
  • Logistik och transportföretag
  • Byggledare / projektutvecklingsföretag
  • Fastighetsförvaltningsbolag och konsulter
  • Butikskedjor
  • Privatägda fastighetsbolag

TJÄNSTER

Fastighetsskötsel

Vi utför fastighetsskötsel för bostäder och kontor.

Ombyggnationer

Ombyggnader, fasader och hyresgästanpassningar.

Entreprenader

Växthus i Gårdsten

REFERENSER

Gym Rehab Klippan

Toredamm

Porter Pelle Klippan

Växthus i Gårdsten

Cykelhus i Kärra

Espresso House Backaplan

Hotel Waterfront

Universeum

POLICYER

Verksamhetspolicy

Arbetsmiljöpolicy

Vi ska alltid uppfylla våra kunders krav på kvalitet och miljö med stor omsorg. Utförandet på våra uppdrag skall för våra kunder framstå som ett starkt motiv till att välja oss som den naturliga affärspartnern. Vårt arbete med att ständigt förbättra, förhindra och förebygga miljöskador är för vårt företag en självklarhet och detta gör vi genom att följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Nöjda kunder, korta beslutsvägar, tidhållning, stort kunnande och stort engagemang, samt vår yrkesstolta personal, är grundstenarna i vårt företag.


Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs.

Bygg & Konsult är ett företag som aktivt arbetar för en mycket god arbetsmiljö och säkerhet. Säkerheten i våra projekt skall alltid ha högsta prioritet. Våra medarbetare skall alltid vara välutbildade och förtrogna med gällande lagar och regler. Vi skall kontinuerligt arbeta med projektets riskbedömningar för att tillsammans skapa den optimala arbetsmiljön.

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Bygg & Konsult tar ansvar för våra uppdrag och våra kunder. Vårt fokus är på kunden och de behov som både kunden och slutkunden har. Vi strävar efter långsiktiga affärsrelationer för att minimera riskerna i vår kommunikation. Vi arbetar aktivt för att få våra medarbetare delaktiga i vår ständiga strävan efter förbättringar

Bygg & Konsult skall vara ett företag som bedriver verksamhet som inte förbrukar resurser i onödan och som möjliggör ett kretsloppstänkande. Vi skall aktivt ta reda på förbättrings-möjligheter och integrera den i våra arbetsmetoder.

Certifieringar

JOBBA HOS OSS

Skicka gärna en ansökan till: kontor@byggochkonsult.se

Vi är alltid 

intresserade 

av duktiga 

yrkesarbetare!

KONTAKT

Peter Eliasson

VD / Arbetschef

Philip Eliasson

Kalkyl / Inköp

Bengt Gunnarsson

Byggservicechef

Mattias Sätterskog

Projektledare entreprenad

Christer Björkvall

Byggserviceledare

Michael Emanuelsson

Projektledare entreprenad

Projektledare entreprenad

Martin Lejdfelt

Tjänstledig

Dennis Oscarsson

Kalkyl / Projektledare entreprenad

Projektledare entreprenad

Magnus Johansson

Byggserviceledare

Ulf Levinsson

Lars Pettersson

Arbetsledare entreprenad

Anya Wijk

Projektledare IT / Administration

Jenny Edberg

Ekonomiansvarig

Annika Olsson

Löner / Administration

HÄR FINNS VI

BESÖKSADRESS

POST & FAKTURERINGSADRESS

Bygg & Konsult i Väst AB

Kärrlyckegatan 24

418 78 Göteborg


Telefon 031-80 01 25

Fax 031-15 25 60

OBS! Fakturan måste vara märkt med vårt

projektnummer och namn på den som hämtar material.

Bygg & Konsult  Väst AB

FE 9837

838 76 Frösön

Org nr: 556376-6129

VAT no: SE556376612901

Maila fakturan till:

faktura@bygglet.com


Bankgiro 5646-0645

Anmärkning på våra fakturor skall göras inom 8 dagar.

Godkänd för F-Skatt.

Saknas det någon information på denna sidan meddela oss på mail: kontor@byggochkonsult.se

Bygg & Konsult i Väst AB 

Kärrlyckegatan 24

418 78 Göteborg

Telefon 031-80 01 25  

Fax  031-15 2560 

kontor@byggochkonsult.se

© Bygg & Konsult AB 2017